AGENDA

Dit jaar zijn we aangesloten bij het ankerproject, wil je meer weten wat het inhoud…?

klik dan hier

DE WATERSPORTVERENIGING

De watersportvereniging heet u van harte welkom en wenst u een prettig verblijf toe in onze haven. Om het u zo aangenaam mogelijk te maken staan er in dit boekje allerlei zaken vermeld zoals een plattegrond van de omgeving  etc. Mocht u echter nog andere vragen hebben, dan zal de havenmeester of een van onze bestuursleden u graag te woord staan 

Onze vereniging is in 1976 opgericht door inwoners en watersporters  van Oude Tonge. In die tijd werd de haven nog regelmatig door de beroepsvaart gebruikt. Tegenwoordig wordt  vrijwel alleen door de pleziervaart gebruik gemaakt van de haven. Met veel improvisatie, inventiviteit en zelfwerkzaamheid zijn de eerste ligplaatsen gemaakt.

De leden zijn nog steeds erg betrokken bij het wel en wee van de haven wat onder andere blijkt uit de bereidvaardigheid van vele van hen om allerlei werkzaamheden rond de haven zelf uit te voeren. Ze zijn  trots op hun rustige schone haven en hopen dat dit zo zal blijven. Ondanks het feit dat er jaarlijks zoveel passanten de weg erheen hebben weten te vinden. Ook schepen uit Engeland en België weten, dankzij publicaties in watersportbladen de toegangseul te vinden. De haven is door de centrale ligging, op de grens van zoet en zout, een ideaal uitgangspunt om Zeeland in te trekken of om het zuidelijke deel van Zuid-Holland  te bezoeken.

In februari 2001 zijn de meeste steigers en trappen vernieuwd en er zijn vergaande plannen om het havenkantoor en het sanitair te vervangen. In maart 2003 is het toiletgebouw aan de mestkaai gerenoveerd en zijn de haven en de toegangsgeul weer op diepte gebracht. Voorjaar 2004 is een heel nieuw havenkantoor neergezet, met uitstekende sanitaire voorzieningen. Steigers en palen aan de mestkaai zijde zijn in maart 2005 vernieuwd.

Multifunctionele en duurzame accommodatie 

 • douches
 • wasgelegenheid
 • kleine para commerciële horeca/ontspanning
 • wifi
 • speeltuin voor kinderen
 • toegankelijkheid voor invaliden

“Jaarlijks komen er aan passanten: 2500 schepen, 4000 overnachtingen en 7000 personen”

De vereniging zorgt en bekostigd

 • Het maaien van het dijktalud in overleg met LNGO
 • Afvoer van huishoudelijk afval
 • Het bevaarbaar houden van het kanaal door het verwijderen van fonteinkruid
 • Het onderhoud en de bemensing van de Modderleeuw
 • Het onderhoud van beschoeiingen en kademuren

“Onze haven heeft 110 Ligplaatsen”

De vereniging zorgt voor promotie van Oude-Tonge door:

 • het exploiteren van een website met informatie
 • presentatie op sociale media
 • het plaatsen van informatieborden
 • informatie over het weer en de verwachting
 • het aanbevelen van plaatselijke horecagelegenheden
 • het aanbevelen van gevestigde winkelketens en overige middenstand

“Gemiddelde besteding per gast in Oude-Tonge is ca € 30
Deze € 210.000 per jaar komt grotendeels ten goede aan de middenstand van Oude-Tonge.”