Ingang Oude Tonge

De rode ton OT2 en de scheidingston OT1 vormen de ingang van de vaargeul naar de haven van Oude Tonge De geul heeft een gemiddelde diepte van drie meter en voert door het vogelgebied van de Krammerse Slikken Hier worden vele vogels gezien, zelfs de flamingo wordt hier regelmatig waar genomen. De buitensluis is na de watersnoodramp van 1953 gebouwd, maar wordt na de komst van de Deltawerken zelden of nooit gebruikt. Deze sluis heeft een drempeldiepte van 2,1  meter en vlak naast de geul ligt een dam. Het is dus zaak om de vaargeul aan te houden.

Na de sluis begint een natuurlijke kronkelende waterweg en een van de mooiste aanvaarroutes vormt die het Volkerak rijk is.

De vaarroute wordt met regelmatig baggeren op twee meter diepte gehouden. Het blijft wel raadzaam om het midden van het vaarwater aan te houden met een snelheid van niet meer dan 6 km. Zo kunt u volop genieten van de natuur en de vele vogels die in dit gebied broeden en verstoort u ze zo min mogelijk.

Direct na de sluis is een aanlegsteiger aan bakboord voor een voetveer die in de zomermaanden fietsers en voetgangers naar Steenbergen brengt.

Even verderop aan bakboord ligt een ophaalbrug die de kreek met het Suyssewaerde verbindt. Deze brug is alleen door bewoners van dit park te bedienen. Voor lage schepen is deze brug echter geen belemmering en voorzichtigheid is dus geboden als deze brug gepasseerd wordt.

Na enkele bochten komt de binnensluis van de haven van Oude Tonge in zicht. De foto is van de binnensluis naar buiten varend genomen.

De boxen kunnen, als de bordjes op groen staan ook door passanten gebruikt worden. Aan stuurboordzijde ligt de Mestkaai en daar staat ook het havenkantoor met een vernieuwde speeltuin.

Voor het havenkantoor ligt de watersteiger die door passanten en leden gebruikt kan worden om water in te nemen en/of het schip af te spoelen. Voor dit laatste hangt er een speciale waterslang, dit is dus geen drinkwater! Komend vaarseizoen zal er ook een vuilwaterpomp staan. Hierover staat bij de nieuws items meer te lezen.