Geschiedenis WSV ‘Oude-Tonge’ in vogelvlucht 

Oprichting

In 1976 besloten een aantal dappere plaatselijke watersportliefhebbers om officieel een watersportvereniging op te richten. Het eerste bestuur staat bij de KvK met ingang van 1 september 1976 ingeschreven. De oprichting is geformaliseerd door Notaris Korbijn uit Oude-Tonge. De officiële stukken zijn overgegaan naar Netwerknotarissen Benschop en Schuring. Omdat destijds de scanner nog niet was uitgevonden is het in het enorme papieren archief zoeken naar de bekende naald in de bekende hooiberg. Om die reden houden we als oprichtingsdatum aan de datum dat het eerste bestuur bij de KvK is ingeschreven.

Handelshaven

Dapper moest je in 1976 wel zijn want de haven was slechts de helft van het aantal uren per dag redelijk bevaarbaar.  Bij laag water was het letterlijk en figuurlijk aanmodderen en bij hoog water klotste het water in je schoenen. De bestemming van de haven was tot rond 2010 een handelshaven. Thuishaven voor de uitgebreide handelsvloot die Oude-Tonge in die jarenlang rijk is geweest. De handelshaven was eeuwenlang de navelstreng voor de producten van het (boeren)achterland met de rest van de wereld. Pas sinds de voltooiing van de Philipsdam op 2 februari 1987 bleef de haven door het ontbreken van eb en vloed continu bevaarbaar met een gemiddelde diepte van 2 meter.

Door de jaren heen werd de functie van handelshaven steeds minder. Hiervoor waren een aantal redenen. Betere verbindingen voor het wegtransport, steeds meer schippers die hun boot aan de wilgen vastmaakten en het feit dat de overgebleven schepen zo groot werden dat ze niet meer in de haven pasten. Al deze redenen hebben ervoor gezorgd dat rond 2010 de bestemming van handelshaven is gewijzigd in jachthaven.

Tegenspoed

Rond 1996 kwamen projectontwikkelaars in beeld die wel brood zagen in de handelshaven als onderdeel van allerlei plannen op het gebied van recreatie en watersport. Om ervoor te zorgen dat de watersportvereniging geen roet in het eten zou kunnen gooien werd op voorhand alvast door de gemeente het huurcontract opgezegd. Hierdoor werd de WSV in theorie havenloos maar in de praktijk bleef alles zoals het was. Door deze situatie kon en wilde de WSV niet investeren in de haven. Immers geen bank verstrekt een krediet aan een watersportvereniging zonder haven. Maar ook de gemeente deed niets in afwachting van de pot met goud waar de projectontwikkelaar mee zou komen. Dit tot grote ergernis en frustratie van een groot aantal leden. Tot op heden is de pot met goud een fata morgana gebleken.

Voorspoed

In 2003 traden een drietal nieuwe bestuursleden aan die zich ten doel hadden gesteld om in de ontstane situatie verandering te brengen. Ze spraken onderling af er 3 jaar vol en blind in te gaan, lukte het niet dan zouden ze het opgeven. Er werden 3 doelen geformuleerd: 1. Een nieuwe huurovereenkomst voor de haven in de vorm van een erfpachtconstructie voor minstens 30 jaar. 2. Een nieuw havengebouw. 3. Een totale renovatie van de haven zoals vervangen van steigers, meerpalen etc.. Geholpen door enthousiaste leden, een stuk kennis en ervaring vanuit hun professionele achtergrond en de hen welgevallige tijdgeest lukte het om alle doelen binnen enkele jaren te realiseren. Gesterkt door het succes zijn vervolgens in de daarop volgende jaren gerealiseerd een tweede groter havengebouw, de Kobusbrug en als laatste en slot het derde en huidige moderne havengebouw met het mooiste uitzicht van de hele gemeente Goeree Overflakkee (volgens kenners).