• Tijdens het vaarseizoen is er op gezette tijden een havenmeester aanwezig.

  • De aanwezigheid tijden staan op het raam van het havenkantoor vermeld.

  • De havenmeester wijst de passanten een plaats toe in een box of in de havenkom.

  • Bij afwezigheid van de havenmeester kunnen passanten in een box gaan liggen waarvan het bordje op groen staat of ligplaats nemen in de havenkom.

  • Vanaf 16.00 uur bent u in onze haven havengeld verschuldigt.

  • Als u voor alleen inkopen onze haven bezoekt, dient u dit aan de havenmeester te melden. Eventueel telefonisch.